محصولات ما


سیلندر و پیستون 125 کامل با واشر سروته سیلندر جعبه فلزی
دنده تايم کامل با ميل واورينگ اعلا جعبه فلزي
توپی چرخ عقب CDI اعلا جعبه فلزی
شمع رنگی CDI – CG
چهارشاخ دیسک کلاج چهار پیچ با فنر و درب بسته شده
کاربراتور 125 CDI – CG اعلا جعبه فلزی